Veřejná zakázka: Výzva k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku "Indexace obsahu a vyhledávání, a další služby spojené s automatizovaným zpracováním textu"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 691
Systémové číslo: P19V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.01.2019
Žádost o účast podat do: 18.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku "Indexace obsahu a vyhledávání, a další služby spojené s automatizovaným zpracováním textu"
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Český rozhlas jako zadavatel plánuje v souladu s § 33 Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pořádat předběžné tržní konzultace s dodavateli, jejichž cílem bude zpřesnění zadávacích podmínek pro nadcházející veřejnou zakázku „Indexace obsahu a vyhledávání, a další služby spojené s automatizovaným zpracováním textu".

Český rozhlas hodlá provést automatizovanou transkripci všech svých pořadů dle dostupných záznamů kontinuálního vysílání od roku 2003. Tuto transkripci požaduje zpracovat pro rychlé a přehledné vyhledávání s návazností na konkrétní čas v rámci audia.

Předmětem plnění veřejné zakázky bude:
a. Analytika a indexace
1. archivních transkripcí odvysílaných pořadů,
2. transkripcí postupně dodávaných dle možností dodávající třetí strany
3. transkripcí vytvářených online ze živého vysílání
4. opakované indexování opravených transkripcí
5. osob (autoři promluvy, autoři obsahu, zmíněné osoby)
6. tematizace obsahu?
7. štítkování obsahu
b. Kategorizace indexovaného obsahu dle přístupových práv uživatelů (uživatel výsledek vyhledá, ale nebude pro něj dostupný v plném rozsahu / uživateli se nepřístupné výsledky nezobrazí).
c. Vyhledávání s možnou filtrací jak pro vyhledávání tak pro výsledky hledání
obsahy / osoby / témata? / štítky
d. Výstup vyhledávání dle uživatelských práv
e. Automatická tematizace obsahu?
f. Automatická sumarizace obsahu?
g. Rozšíření na další projekty ČRo (iROZHLAS, rozhlas.cz)
h. Instalace a správa systému na HW nebo cloudové prostředí ČRo (či jejího smluvního dodavatele) / HW dodavatele / HW třetí strany?
i. Vstup do enginu pro hledání skrze API (ČRo hodlá zavést vyhledávání hlasem, tedy uživatel zadá hledaný výraz hlasem, provede transkripci a její výsledek zašle jako požadavek na do enginu vyhledání )
j. ČRo zvažuje využití opensource nástrojů např. elastic search nebo SOLR

Prosíme tímto zájemce o předběžné tržní konzultace, aby kontaktovali zástupce Oddělení veřejných zakázek Českého rozhlasu, Bc. Evu Gottovou, na e-mailové adrese eva.gottova@rozhlas.cz, a to nejpozději do 18.1.2019 do 10 hod. Následně bude s daným dodavatelem domluven konkrétní termín předběžné tržní konzultace. Z každé předběžné tržní konzultace bude vyhotoven zápis, který bude následně zveřejněn na profilu zadavatele Českého rozhlasu a dán tak ostatním dodavatelům k dispozici.

Děkujeme za spolupráci

*Pozn. datum pro žádosti o účast považujte za termín do kterého je nutné písemně vyjádřit svůj zájem o účast na předmětných tržních konzultacích.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
eva.gottova@rozhlas.cz

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy