Veřejná zakázka: VZ20/2018 - II - Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 649
Systémové číslo: P18V00000077
Evidenční číslo zadavatele: VZ20/2018 - II
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-027473
Datum zahájení: 09.08.2018
Nabídku podat do: 28.08.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ20/2018 - II - Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Tato veřejná zakázka je realizována ve zjednodušeném režimu dle § 129 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném a účinném zněním.

Dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb., byl dle § 3 odst. 4 stanoven zjednodušený režim na základě předpokládané hodnoty jako podlimitní.

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění provozování zaměstnanecké jídelny Českého rozhlasu a bufetu pro zaměstnance v atriu budovy B v sídle zadavatele.

V rámci tohoto zadávacího řízení bude uzavřena nájemní smlouva na zaměstnaneckou jídelnu (zahrnující jak věci nemovité, tak i věci movité), nájemní smlouva na bufet v atriu (zahrnující jak věci nemovité, tak i věci movité) a smlouva o stravování. Všechny smlouvy budou zavřeny s jedním a tím samým účastníkem, který podá nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. místě.

Nájemní smlouva na zaměstnaneckou jídelnu bude uzavřena na období od 14. 10. 2018 do 20. 12. 2019. Předmětem plnění této smlouvy bude pronájem zaměstnanecké jídelny zadavatele včetně kuchyně a dalšího zázemí. Konkrétní podmínky a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 2.1 – Závazný návrh nájemní smlouvy na zaměstnaneckou jídelnu a příloze č. 2.3 – Položkový seznam zadávací dokumentace.

Nájemní smlouva na bufet v atriu bude uzavřena na období od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. Předmětem plnění této smlouvy bude pronájem bufetu v atriu budovy B zadavatele (kavárny určené pro zaměstnance zadavatele) včetně zázemí. Konkrétní podmínky a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 3.1 – Závazný návrh nájemní smlouvy na bufet v atriu a příloze č. 3.3 – Položkový seznam zadávací dokumentace.

Smlouva o stravování bude uzavřena na období od 14. 10. 2018 do 20. 12. 2019. Předmětem plnění této smlouvy bude stanovení podmínek zadavatele, dle kterých bude probíhat provoz zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu. Konkrétní požadavky zadavatele na provoz obou zařízení, obsah nabídky a dalších povinností dodavatele jsou uvedeny v příloze č. 4.1 – Závazný návrh smlouvy o stravování a v příloze č. 4.2 – Podmínky poskytování služeb zadávací dokumentace.

Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele, že výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky je stanoven ze zákonných důvodů a je proveden na základě předpokládaného potencionálního obratu z daných provozů. Zadavatel nevykládá v rámci této veřejné zakázky žádné finanční prostředky, naopak předmětem hodnocení bude výše nájmů dodavatelů, které zadavatel od nich za dané provozy obdrží.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 720 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky