Veřejná zakázka: Část 2

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 262
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ039/2014 - Dodávky příslušenství k hudebním nástrojům

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Příslušenství pro smyčcové sekce orchestru - I.housle, II.housle, violy, violoncella a kontrabasy. Jedná se především o nákup strun, příslušenství a ostatního spotřebního materiálu jako jsou kalafuny, mazadla, čističe, podbradky, ramenní opěrky, dusítka, apod. Seznam požadovaného plnění tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Maximální výše plnění pro část č. 2 jsou 1.684.000 Kč bez DPH za 4 roky.


Předpokládaná hodnota

  • 1 684 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků