Veřejná zakázka: Uveřejnění smlouvy - VZ054/2014 - Poskytování právních služeb ve věci správní žaloby proti rozhodnutím

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 193
Systémové číslo: P14V00000039
Evidenční číslo zadavatele: VZ054/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.05.2014
Nabídku podat do: 16.05.2014 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Uveřejnění smlouvy - VZ054/2014 - Poskytování právních služeb ve věci správní žaloby proti rozhodnutím
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právních služeb ve věci:
správní žaloby proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství, Masarykova 31, 602 00 Brno proti
rozhodnutí č.j. 7081/14/5000-14306-711377 ze dne 26.3.2014, kterým Odvolací finanční
ředitelství zamítlo odvolání žalobce proti rozhodnutím Finančního úřadu pro hlavní město
Prahu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Dne 26. 3. 2014 zamítlo Odvolací finanční ředitelství svým rozhodnutím č.j. 7081/14/5000-14306-
  711377 odvolání zadavatele proti rozhodnutím Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Uvedené
  rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství hodlá zadavatel napadnout podáním správní žaloby
  v souladu se zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen SŘS). Lhůta k podání žaloby
  končí dne 27. 5. 2014. Z tohoto důvodu je zadavatel nucen vypsat veřejnou zakázku čj. VZ054/2014
  s názvem „Poskytování právních služeb ve věci správní žaloby proti rozhodnutím Odvolacího
  finančního ředitelství, Masarykova 31, 602 00 Brno““ v souladu s § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ, neboť
  se objektivně jedná o situaci, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil, ani ji nemohl předvídat a
  vzhledem k časovým důvodům není možné realizovat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího
  řízení.
  Vhledem k záměru zadavatele, který deklaroval zveřejněním předběžného oznámení, zadat veřejnou
  zakázku na poskytování daňového poradenství, bude výše uvedená veřejná zakázka zadávána
  v režimu nadlimitním. Zadavatel tak tedy dostojí všem svým zákonným povinnostem.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky