Veřejná zakázka: Kategorie 1: Analýzy

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1130
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ05/2023 - Analýzy a implementace nadstavbových aplikací SAP

Název a popis předmětu

  • Název: Kategorie 1: Analýzy

Stručný popis předmětu:
Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na analýzy, studie proveditelnosti, které se budou vázat na strategii rozvoje SAP. Případně také analýzy rizik a dopadů, blíže viz příloha č. 5 – Technická specifikace zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).


Předpokládaná hodnota

  • 1 500 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy