Veřejná zakázka: Kategorie 3: Analýzy

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 1117
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ26/2022 - Podpora provozu a rozvoje aplikací SAP

Název a popis předmětu

  • Název: Kategorie 3: Analýzy

Stručný popis předmětu:
Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na analýzy, které se budou vázat na strategii rozvoje SAP. Případně také analýzy rizik a dopadů.


Předpokládaná hodnota

  • 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hlavní město Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy