Veřejná zakázka: Část 4 - Právní poradenství pro Radu ČRo

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1092
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ10/2021 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4 - Právní poradenství pro Radu ČRo

Stručný popis předmětu:
• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství pro Radu Českého rozhlasu. To zahrnuje především právní poradenství poskytované Radě ČRo v rámci její činnosti stanovené zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.


Předpokládaná hodnota

  • 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hlavní město Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků