Veřejná zakázka: Část 1 - Mediální právo

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1089
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ10/2021 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Mediální právo

Stručný popis předmětu:
• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti mediálního práva. To zahrnuje především přípravu, zpracování a revize dokumentace z oblasti mediálního práva, a to zejména v oblasti práv a povinností vysílatelů, vysílacích práv, reklamy a vztahu k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

• Součástí poskytování právního poradenství ve věcech uvedených v předchozím odstavci je i zastupování zadavatele před soudními a správními orgány a rovněž i zastupování při jednáních se smluvními stranami zadavatele.

• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky jsou taktéž konzultace a poradenství v oblasti mediálního práva podle aktuálních potřeb zadavatele.

• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.


Předpokládaná hodnota

  • 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hlavní město Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků