Veřejná zakázka: VZ37/2021 - Rozvoj systému OpenMedia

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1070
Systémové číslo: P22V00000010
Evidenční číslo zadavatele: VZ37/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.11.2021
Nabídku podat do: 08.12.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ37/2021 - Rozvoj systému OpenMedia
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem vzájemného jednání v rámci tohoto zadávacího řízení by mělo být zadání výše uvedené veřejné zakázky, spočívající v upgradu systému na všech OpenMedia serverech, úprava OMIS skriptů a úpravu XSL transformace pro import zpráv z ČTK.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.050.000 Kč (slovy: dva miliony padesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy o poskytování služeb vzešlá z této veřejné zakázky činí 400.000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadal předmětnou veřejnou zakázku v režimu jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ. Zadavatel spatřuje naplnění podmínek pro postup dle § 63 odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ v následující skutečnosti. Společnost SOONN s.r.o., IČO: 24129950 se sídlem Neumannova 1453/24, Praha 5 - Zbraslav, je jediným oprávněným distributorem systému OpenMedia na území České republiky a jako takový je jediný oprávněn tyto produkty prodávat, podporovat a integrovat na území České republiky a Slovenské republiky. Vzhledem k ochraně výhradních práv z hlediska ZZVZ, lze konstatovat, že z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž, tedy neexistuje žádný jiný subjekt, který by byl požadované plnění schopen poskytnout, a žádným jiným způsobem než prostřednictvím výše zmíněného subjektu není možné požadavky Českého rozhlasu naplnit.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 050 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky