Veřejná zakázka: MR48/2021 - Komplexní zajištění pořizování záznamů akcí Českého rozhlasu, jejich živého streamu a postprodukce videomateriálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1063
Systémové číslo: P22V00000003
Evidenční číslo zadavatele: MR48/2021
Datum zahájení: 03.01.2022
Nabídku podat do: 12.01.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MR48/2021 - Komplexní zajištění pořizování záznamů akcí Českého rozhlasu, jejich živého streamu a postprodukce videomateriálu
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění pořizování záznamů akcí Českého rozhlasu nebo jejich živého streamu na vybraných online kanálech ČRo (dále jen „záznam“ a „akce“), jakož i zajištění postprodukce záznamu dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy

Podrobný popis plnění je uveden v přílohách č. 4 Výzvy – Technická specifikace.

Předpokládaná hodnota rámcové dohody uzavřené v rámci veřejné zakázky činí 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo poptat další služby, resp. prodloužení poskytování poptávaného plnění dle technické specifikace (dále také jako „opce“). Předpokládaná maximální hodnota této opce činí 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých korun českých) bez DPH, přičemž její konkrétní výše se bude rovnat nabídkové ceně podle části č. 7 písm. B této Výzvy podané v rámci tohoto zadávacího řízení.

Práva využít opci zadavatel využije do 30. listopadu 2022. Zadavatel je oprávněn opci nevyužít, případně využít jen zčásti.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky společně s opcí činí dohromady 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky