Veřejná zakázka: VZ39/2021 - Bleskové a rychlé výzkumy pro potřeby zpravodajství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1055
Systémové číslo: P21V00000105
Evidenční číslo zadavatele: VZ39/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.12.2021
Nabídku podat do: 10.01.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ39/2021 - Bleskové a rychlé výzkumy pro potřeby zpravodajství
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace bleskových a rychlých výzkumů metodou CATI, nebo kombinací CATI a CAWI metod dle programových potřeb zadavatele, a to vždy na výběrovém souboru N=1000.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozhodná pro určení režimu veřejné zakázky činí 7.950.000,- Kč (slovy: sedm milionů devět set padesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota rámcové dohody vzešlé z této veřejné zakázky činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky