Veřejná zakázka: MR41/2021 - Nákup vín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1033
Systémové číslo: P21V00000083
Evidenční číslo zadavatele: MR41/2021
Datum zahájení: 04.10.2021

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MR41/2021 - Nákup vín
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Část 1 VZ: Nákup vín
• Předmětem této části veřejné zakázky je nákup 66 kusů láhví vína červeného a 60 kusů láhví vína bílého – podrobná specifikace viz Příloha č. 3.1 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
• Předpokládaná hodnota: 61.614,- Kč (slovy: šedesát jedna tisíc šest set čtrnáct korun českých bez DPH

Část 2 VZ: Nákup vín
• Předmětem této části veřejné zakázky je nákup 106 kusů láhví vína červeného a 130 kusů láhví vína bílého – podrobná specifikace viz Příloha č. 3.2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
• Předpokládaná hodnota: 40.120, - Kč (slovy: čtyřicet tisíc jedno sto dvacet korun českých) bez DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 676.142,00 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky pro část 1. činí 61.614,00 Kč bez DPH a pro část 2. činí 40.120,00 Kč bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 101 734 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Extra-Regio

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy