Veřejná zakázka: MR36/2021 - Zajištění reklamních předmětů - Vánoce 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1032
Systémové číslo: P21V00000082
Evidenční číslo zadavatele: MR36/2021
Datum zahájení: 23.09.2021
Nabídku podat do: 05.10.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MR36/2021 - Zajištění reklamních předmětů - Vánoce 2021
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reklamních předmětů vánočního charakteru dle požadavků zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, umístění základních logotypů zadavatele na reklamní předměty grafikem dodavatele dle požadavků zadavatele a jejich následné schválení zadavatelem. Dále je předmětem plněné této veřejné zakázky zajištění způsobu a místa dodání, kontrola kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. Součástí ceny za zajištění reklamních předmětů jsou také náklady na tisk, polep, gravírování, laser či jinou formu instalace logotypu a vizuálu dle požadavků zadavatele a technických parametrů daného předmětu; včetně dopravy na místo objednatele v rámci ČR.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.982.362,00 Kč (slovy: jeden milion devět set osmdesát dva tisíc tři sta šedesát dva korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy na poskytování dodávek vzešlé z této veřejné zakázky činí 1.349.550,00 Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet devět tisíc pět set padesát korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 982 362 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky