Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ39/2022 - SIEM - 2022
podlimitní Hodnocení 22.11.2022 08.12.2022 10:00
VZ26/2022 - Podpora provozu a rozvoje aplikací SAP
nadlimitní Zadávání 08.11.2022 09.12.2022 12:00
VZ33/2022 - DNS Nákup provozních kapalin a provozního materiálu
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 20.10.2022 21.11.2022 11:00
VZ28/2022 - Opravy a údržba vozidel ČRo, včetně souvisejících služeb
nadlimitní Hodnocení 19.10.2022 21.11.2022 14:00
VZ35/2022 - Poskytování mobilních služeb druhým operátorem II
nadlimitní Hodnocení 19.10.2022 21.11.2022 11:00
VZ04/2022 - Syntéza hlasu - 2. fáze
podlimitní Hodnocení 29.09.2022 18.10.2022 12:00
VZ27/2022 - IPT - podpora
podlimitní Hodnocení 22.09.2022 10.10.2022 11:00
MRS40/2022 - Automaticky generovaná klíčová slova
VZ malého rozsahu Zadávání 01.09.2022 12.09.2022 10:00
VZ17/2022 - Rozšíření ISKŘ a FM
podlimitní Hodnocení 31.08.2022 19.09.2022 11:00
VZ32/2022 - Rekonstrukce vysílacího studia ČRo Rádio Junior
podlimitní Hodnocení 29.08.2022 19.09.2022 11:00
VZ30/2022-Rekonstrukce prostorové akustiky vysílacího pracoviště ČRo Rádio Junior
podlimitní Hodnocení 24.08.2022 09.09.2022 09:00
VZ19/2022 - Cloudové služby pro distribuci internetového obsahu Českého rozhlasu
nadlimitní Hodnocení 12.08.2022 30.09.2022 12:00
VZ18/2022 - Vývoj řešení pro Drupal a odborné konzultace
podlimitní Hodnocení 01.08.2022 24.08.2022 11:00
VZ5/2022-Úklidové služby v ČRo Olomouc
nadlimitní Hodnocení 12.07.2022 01.09.2022 11:00
VZ13/2022 - Podpora SAP a nákup licencí
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 01.06.2022 30.06.2022 11:00
všechny zakázky