Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ21/2019 - IPT - rozšíření
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2019 03.10.2019 11:00
VZ19/2019 - Zajištění tiskových služeb
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2019 07.10.2019 11:00
MR22/2019 - Indexace obsahu a vyhledávání, a další služby spojené s vyhledáváním textu
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2019 09.09.2019 10:00
MR25/2019 - Multimediální projekty stanic Dvojka a Vltava v nových médiích
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2019 10.09.2019 10:00
VZ18/2019 - Dodávky serverů, diskových úložišť, příslušenství a software
nadlimitní Příjem nabídek 27.08.2019 01.10.2019 11:00
MR24/2019 - Obnova vzduchotechnické jednotky VZT 26 v objektu Vinohradská 12
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.08.2019 04.09.2019 11:00
MR20/2019 - Doplnění izolací teras v budově Vinohradská 12
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2019 21.08.2019 11:00
VZ17/2019 - Nábytek pro Český rozhlas
podlimitní Hodnocení 07.08.2019 04.09.2019 11:00
MR21/2019 - Zajištění výuky cizích jazyků v regionálních studiích ČRo
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2019 09.08.2019 10:00
MR23/2019 - ČRo Plzeň - parkovací plocha v areálu Českého rozhlasu
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2019 05.08.2019 11:00
VZ16/2019 - Nákup vozidel pro potřeby Českého rozhlasu
podlimitní Vyhodnoceno 16.07.2019 07.08.2019 11:00
MR16/2019 - Online analytika Českého rozhlasu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2019 02.08.2019 11:00
VZ14/2019 - Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia ČRo Sever
podlimitní Hodnocení 08.07.2019 24.07.2019 11:00
VZ05/2019 - Nákup mediálního prostoru
nadlimitní Hodnocení 01.07.2019 01.08.2019 12:00
VZ21/2018 - Minitendr č. 2 - Podklady pro zpracování analýzy
podlimitní Zadávání VZ 28.06.2019 09.07.2019 12:00
všechny zakázky