Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ61/2020 - Svoz odpadu
podlimitní Příjem nabídek 03.03.2021 19.03.2021 11:00
MR9/2021 - Cisco podpora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2021 03.03.2021 11:00
MR5/2021 - ČRo Sever - odvětrání půdy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2021 10.03.2021 10:00
MR6/2021- ČRo Plzeň-zdvihací plošina pro vozíčkáře - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2021 19.03.2021 11:00
MR3/2021 - Přestavba kanceláře na studio v ČRo Hradec Králové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2021 15.02.2021 12:00
MR02/2020 - Řešení hromadné korespondence - hybridní pošta a poštovné
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.01.2021 27.01.2021 12:00
VZ48/2020 - Dodávání vizuálního obsahu na webové stránky Českého rozhlasu
nadlimitní Hodnocení 22.12.2020 22.01.2021 12:00
VZ53/2020 - Mobilní aplikace iROZHLAS 2021
podlimitní Hodnocení 26.11.2020 18.12.2020 11:00
VZ44/2020 - Podpora SAP
podlimitní Vyhodnoceno 13.11.2020 02.12.2020 12:00
VZ39/2020 - Dalet - údržba vysílacích systémů
nadlimitní Hodnocení 30.10.2020 06.01.2021 11:00
VZ43/2020 - Zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro ČRo
nadlimitní Hodnocení 05.10.2020 16.11.2020 12:00
VZ35/2019 - Podpora SAP
nadlimitní Vyhodnoceno 24.04.2020 25.05.2020 12:00
MR12/2020 - Smluvní přeprava taxi pro Český rozhlas
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2020 30.04.2020 14:00
MR34/2019 - Projekt na rekonstrukci střechy garáže Vinohradská 12 a Římská 15
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2020 17.03.2020 11:00
VZ27/2019 - Dynamický nákupní systém - Nákup mobilních telefonů
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 14.04.2020 16:20
všechny zakázky