Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MR12/2020 - Smluvní přeprava taxi pro Český rozhlas
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2020 23.04.2020 14:00
VZ12/2020 - Nákup osobních vozidel pro potřeby Českého rozhlasu
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2020 08.05.2020 11:00
MR08/2020 - ČRo Plzeň – výměna oken v 1.NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 16.04.2020 11:00
VZ13/2020 - Servis, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 22.04.2020 12:00
MR07/2020 - Služby TDS pro akci „ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4"
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2020 30.03.2020 10:00
VZ08/2020 - Zajištění propagačních (reklamních) předmětů
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 21.04.2020 11:00
MR06/2020 - Správa platformy projektu mujRozhlas a ostatních API
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 23.03.2020 11:00
MR05/2020 - Monitorovací systém vozidel Českého rozhlasu
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2020 26.03.2020 11:00
MR34/2019 - Projekt na rekonstrukci střechy garáže Vinohradská 12 a Římská 15
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2020 17.03.2020 11:00
VZ11/2020 - Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva
podlimitní Hodnocení 05.03.2020 02.04.2020 11:00
VZ09/2020 - Tisk notových materiálů
nadlimitní Hodnocení 28.02.2020 07.04.2020 11:00
VZ30/2019 - Servis, opravy a údržba osobních, nákladních výtahů a oběžného výtahu „Páternoster“ v objektech ČRo
podlimitní Hodnocení 26.02.2020 17.03.2020 11:00
VZ10/2020 - Cloudové služby pro distribuci internetového obsahu ČRo
podlimitní Hodnocení 24.02.2020 11.03.2020 11:00
VZ27/2019 - Dynamický nákupní systém - Nákup mobilních telefonů
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 21.02.2020 23.03.2020 12:00
MR04/2020 - Projekt na rekonstrukci vytápění v objektu ČRo Plzeň
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2020 10.03.2020 11:00
všechny zakázky