Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MR17/2019 - Notografické práce v programech Finale a Sibelius
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2019 30.08.2019 11:00
MR23/2019 - ČRo Plzeň - parkovací plocha v areálu Českého rozhlasu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2019 05.08.2019 11:00
MR19/2019 - Zajišťování práv k vysílání zahraničních autorů pro Český rozhlas
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2019 25.07.2019 11:00
VZ16/2019 - Nákup vozidel pro potřeby Českého rozhlasu
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2019 02.08.2019 11:00
MR16/2019 - Online analytika Českého rozhlasu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 31.07.2019 11:00
MR18/2019 - Rekonstrukce vysílacího pracoviště Český rozhlas Dvojka - videotechnologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 25.07.2019 11:00
VZ14/2019 - Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia ČRo Sever
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2019 24.07.2019 11:00
VZ05/2019 - Nákup mediálního prostoru
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2019 01.08.2019 12:00
MR15/2019 - Dodávka modulačních procesorů
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2019 11.07.2019 11:00
VZ21/2018 - Minitendr č. 2 - Podklady pro zpracování analýzy
podlimitní Zadávání VZ 28.06.2019 09.07.2019 12:00
VZ15/2019 - Obnova a rozšíření mixážních pultů
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 29.07.2019 15:00
MR14/2019 - Pódiové bezdrátové sady
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2019 03.07.2019 11:00
MR13/2019 - Rekonstrukce vysílacího komplexu 2RS5
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2019 04.07.2019 11:00
MR11/2019 - Studiové mikrofony
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2019 20.06.2019 11:00
VZ12/2019 - Dodávky a obnova klimatizačních jednotek v objektech Českého rozhlasu
podlimitní Hodnocení 11.06.2019 28.06.2019 12:00
všechny zakázky