Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ02/2019 - Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2019 28.02.2019 11:00
VZ36/2018 - ČRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2019 04.02.2019 11:00
MR45/2018 - Mobilní studio ČRo Radiožurnál – ‚R-Stream‘
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2019 21.01.2019 10:00
Výzva k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku "Indexace obsahu a vyhledávání, a další služby spojené s automatizovaným zpracováním textu"
podlimitní Zadávání VZ 08.01.2019 18.01.2019 10:00
MR43/2018 - Certifikační služby v návaznosti na eIDAS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.12.2018 03.01.2019 11:00
VZ33/2018 - Aplikace můjROZHLAS
podlimitní Hodnocení 12.12.2018 14.01.2019 11:00
VZ34/2018 - Technické zabezpečení šíření rozhlasového vysílání po internetu
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2018 21.01.2019 11:00
VZ35/2018 - ČRo Olomouc - dokumentace pro provedení stavby a stavební povolení
nadlimitní Hodnocení 12.12.2018 14.01.2019 11:00
VZ15/2018 - II - Analytika vysílání
nadlimitní Hodnocení 06.12.2018 16.01.2019 11:00
MR37/2018 - II -Nákup dechových nástrojů pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu 2018-2. – část 6.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2018 28.11.2018 11:00
MR38/2018 - Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance ČRo
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2018 12.12.2018 10:00
VZ06/2018 - ČRo Vinohradská - přestavba 2 prodejních jednotek na rozhlasovou kavárnu „on-air“
podlimitní Hodnocení 08.11.2018 10.12.2018 11:00
VZ28/2018 - Instalace záložní klimatizace do hlavního přepojovače
podlimitní Hodnocení 01.11.2018 20.11.2018 11:00
MR37/2018 - Nákup dechových nástrojů pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu 2018-2
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2018 12.11.2018 11:00
VZMR - Rozvoj webového API
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2018 31.10.2018 12:00
všechny zakázky