Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ16/2020 - ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 24.06.2020 11:00
VZ14/2020 - IPT - podpora
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2020 28.05.2020 11:00
MR18/2020 - Rozšíření technologie Riedel
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2020 25.05.2020 11:00
MR13/2020 - Obnova topného zařízení v objektu ČRo Hradec Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2020 27.05.2020 11:00
MR11/2020 - Repase studiových dveří
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 19.05.2020 11:00
VZ10/2020 II - Cloudové služby pro distribuci internetového obsahu ČRo
podlimitní Hodnocení 05.05.2020 22.05.2020 11:00
MR15/2020 - Obnova DAW - slovesná studia ČRo Karlín
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2020 13.05.2020 11:00
MR14/2020 - Dodávka modulačních procesorů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2020 12.05.2020 11:00
VZ35/2019 - Podpora SAP
nadlimitní Hodnocení 24.04.2020 25.05.2020 12:00
MR10/2020 - Poslechové monitory
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2020 30.04.2020 11:00
MR09/2020 - Rekonstrukce prostorové akustiky vysílacího komplexu v ČRo České Budějovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2020 30.04.2020 11:00
MR12/2020 - Smluvní přeprava taxi pro Český rozhlas
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2020 30.04.2020 14:00
VZ12/2020 - Nákup osobních vozidel pro potřeby Českého rozhlasu
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2020 26.05.2020 11:00
MR08/2020 - ČRo Plzeň – výměna oken v 1.NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2020 16.04.2020 11:00
VZ13/2020 - Servis, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo
podlimitní Hodnocení 26.03.2020 22.04.2020 12:00
všechny zakázky