Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ18/2018 - Úklidové služby v objektu ČRo České Budějovice
nadlimitní Příjem nabídek 19.07.2018 27.08.2018 11:00
Výzva k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku "Poskytování mobilních hlasových a datových služeb mobilního operátora pro ČRo"
nadlimitní Zadávání VZ 19.07.2018 20.08.2018 16:00
MR22/2018 II - Oprava střechy garáže ČRo Vinohradská 12
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2018 19.07.2018 10:00
VZ20/2018 - Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2018 30.07.2018 14:00
MR25/2018 - Poskytnutí kompletního technického vybavení pro koncert Českého rozhlasu k výročí událostí roku 1968
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2018 17.07.2018 10:00
MR26/2018 - Úprava a doplnění elektroinstalace, dodávka záložních zdrojů elektrické energie - ČRo Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2018 13.07.2018 10:00
VZ13/2018 - Obnova síťové infrastruktury
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2018 17.08.2018 11:00
VZ17/2018 - Nákup vozidel 2018 pro potřeby Českého rozhlasu
podlimitní Hodnocení 29.06.2018 20.07.2018 11:00
Veřejná zakázka: MR16/2018 - III - ČRo Římská 13 - výdejna občerstvení v atriu v 3. NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2018 10.07.2018 11:00
MR24/2018 - SW podpora iNews licencí do 30. 11. 2018 s možností uplatnění opce na další období od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2018 10.07.2018 11:00
MR21/2018 - Vývoj řešení pro Drupal 7 a/nebo Drupal 8 - II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2018 09.07.2018 11:00
Pozvánka k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku „Náhrada systému FAST“
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.06.2018 04.07.2018 16:00
MR17/2018 - Dodávka a montáž klimatizačních sestav v objektu ČRo Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2018 08.06.2018 11:00
VZ12/2018 - Nábytek pro Český rozhlas
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2018 25.07.2018 11:00
Výzva k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku "Servis, opravy, funkční zkoušky a pravidelné kontroly provozuschopnosti na systémech EPS a PBZ, ve všech objektech ČRo"
podlimitní Zadávání VZ 24.05.2018 08.06.2018 16:00
všechny zakázky