Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MR40/2019 - Nákup pianin pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.12.2019 13.12.2019 10:00
VZ34/2019 - Obnova serverů Oracle
podlimitní Příjem nabídek 04.12.2019 20.12.2019 10:00
MR38/2019 - Nákup dechových nástrojů pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2019 05.12.2019 11:00
VZ36/2019 - Obnova síťové infrastruktury
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2019 19.12.2019 11:00
VZ32/2019 - Certifikační služby v návaznosti na eIDAS
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2019 17.12.2019 12:00
VZ33/2019 - Disková pole - rozšíření a servisní podpora
podlimitní Hodnocení 25.11.2019 11.12.2019 11:00
MR35/2019 - Dodávka denního tisku, periodik a elektronických předplatných
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 27.11.2019 11:00
MR36/2019 - Rozšíření satelitního multiplexeru DVB-S2
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 27.11.2019 11:00
VZ25/2019 - Vývoj řešení pro Drupal 7 a/nebo Drupal 8 - II
podlimitní Hodnocení 18.11.2019 04.12.2019 11:00
VZ20/2019 - Úklidové služby v objektech ČRo Pardubice a Liberec
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 18.12.2019 11:00
VZ23/2019 - Poradenství v oblasti daňového a finančního práva
podlimitní Hodnocení 11.11.2019 29.11.2019 11:00
MR33/2019 - Poskytování mediálního archivu a monitoringu médií
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2019 06.11.2019 11:00
VZ24/2019 - Upgrade systému DALET
nadlimitní Hodnocení 17.10.2019 18.11.2019 11:00
VZ26/2019 - Informační systém krizového řízení a facility managementu ČRo
podlimitní Hodnocení 16.10.2019 04.11.2019 11:00
MR29/2019 - ČRo Ostrava – rekonstrukce veřejných prostor a zázemí Radioklubu, jako částečné rekonstrukce budovy č. 1626/2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2019 09.10.2019 11:00
všechny zakázky