Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MR32/2019 - Technické zajištění konference "Evropa bez železné opony: 30 let svobody" k výročí událostí roku 1989
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 22.10.2019 11:00
MR31/2019 - Dovybavení archivního regálového systému v depozitářích Českého rozhlasu v Praze
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 21.10.2019 11:00
MR28/2019 - Rekonstrukce produkčního pracoviště pro skupinu Elévů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 18.10.2019 11:00
MR29/2019 - ČRo Ostrava – rekonstrukce veřejných prostor a zázemí Radioklubu, jako částečné rekonstrukce budovy č. 1626/2
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2019 09.10.2019 11:00
MR27/2019 - Rozšíření technologie Riedel
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 07.10.2019 11:00
MR26/2019 II - Modernizace a sjednocení systému PZTS (dříve EZS) v ČRo Praha 2, Římská 13
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2019 04.10.2019 11:00
MR17/2019 - Notografické práce v programech Finale a Sibelius II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2019 30.09.2019 11:00
VZ21/2019 - IPT - rozšíření
podlimitní Hodnocení 06.09.2019 03.10.2019 11:00
VZ22/2019 - Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 05.09.2019 27.09.2019 12:00
VZ19/2019 - Zajištění tiskových služeb
nadlimitní Hodnocení 29.08.2019 07.10.2019 11:00
MR22/2019 - Indexace obsahu a vyhledávání, a další služby spojené s vyhledáváním textu
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2019 09.09.2019 10:00
MR25/2019 - Multimediální projekty stanic Dvojka a Vltava v nových médiích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.08.2019 10.09.2019 10:00
VZ18/2019 - Dodávky serverů, diskových úložišť, příslušenství a software
nadlimitní Příjem nabídek 27.08.2019 20.11.2019 11:00
VZ17/2019 - Nábytek pro Český rozhlas
podlimitní Vyhodnoceno 07.08.2019 04.09.2019 11:00
MR21/2019 - Zajištění výuky cizích jazyků v regionálních studiích ČRo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2019 09.08.2019 10:00
všechny zakázky