Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ11/2023 - DNS - Kancelářské a hygienické potřeby
nadlimitní Hodnocení 30.06.2023 17.08.2023 11:00
VZ05/2023 - Analýzy a implementace nadstavbových aplikací SAP
nadlimitní Hodnocení 24.04.2023 26.05.2023 12:00
VZ10/2023 - DNS - Kancelářský papír
nadlimitní Hodnocení 24.04.2023 29.05.2023 10:00
VZ37/2022 - Právní služby - Mediální právo
podlimitní Hodnocení 09.01.2023 27.01.2023 12:00
VZ26/2022 - Podpora provozu a rozvoje aplikací SAP
nadlimitní Zadávání 08.11.2022 09.12.2022 12:00
VZ33/2022 - DNS Nákup provozních kapalin a provozního materiálu
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 20.10.2022 21.11.2022 11:00
VZ04/2022 - Syntéza hlasu - 2. fáze
podlimitní Vyhodnoceno 29.09.2022 18.10.2022 12:00
MRS40/2022 - Automaticky generovaná klíčová slova
VZ malého rozsahu Zadávání 01.09.2022 12.09.2022 10:00
VZ13/2022 - Podpora SAP a nákup licencí
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 01.06.2022 30.06.2022 11:00
VZ10/2021 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu
podlimitní Hodnocení 17.05.2022 11.07.2022 12:00
VZ6/2022 - Zajištění propagačních (reklamních) předmětů (dynamický nákupní systém)
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 28.03.2022 02.05.2022 11:00
VZ3/2022 - Dodávky pramenité vody a pronájem výdejníků vody v objektech ČRo
podlimitní Vyhodnoceno 21.02.2022 09.03.2022 11:00
MR8/2021 - Nákup strun a příslušenství pro smyčcové skupiny Symfonického orchestru Českého rozhlasu - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2021 25.01.2022 11:00
MR45/2021 - Lékařské služby pro Český rozhlas dle ZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.12.2021 17.01.2022 11:00
MR49/2021 - Nákup videostřižen vč. příslušenství do multimediálního zázemí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2021 03.12.2021 12:00
všechny zakázky