Indexace obsahu a vyhledávání - Technická specifikace (pracovní verze)
Datum poslední změny 26.02.2019 13:06:38

Vážení,

v rámci II. kola předběžných tržních konzultací k připravované veřejné zakázce Indexace obsahu a vyhledávání, a další služby spojené s automatizovaným zpracováním textu poskytujeme tímto pracovní verzi technické specifikace.

Zároveň si dovolujeme požádat o návrh definice HW a o případné obsahové připomínky či dotazy dodavatelů.

Děkujeme za doručení výše požadovaného nejdéle do 6.3.2019 do 10:00 hod na e-mail eva.gottova@rozhlas.cz

Pro úplnost upozorňujeme na skutečnost uvedenou v § 36 odst. 4 Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, použije-li zadavatel do následné zadávací dokumentace informace, které budou výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci tyto informace označit včetně identifikace osoby, která tyto informace vypracovala.

S úctou a pozdravem

Bc. Eva Gottová
Specialista veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace