Výzva k předběžným tržním konzultacím - Zajištění výuky cizích jazyků v Českém rozhlase
Datum poslední změny 06.01.2023 13:39:21

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou, u níž zadavatel předpokládá uzavření rámcových dohod s jedním dodavatelem, který by pro něj zajišťoval skupinové, individuální a specializované kurzy cizích jazyků všech úrovní pro zaměstnance Českého rozhlasu v Praze a regionálních studií.

Zadavatel má v plánu konzultovat zejména následující okruhy či otázky:
- specifikace služeb;
- zamýšlená kritéria technické kvalifikace, hodnotící kritéria;
- vybrané zamýšlené obchodní podmínky (zakomponování inflační doložky do smlouvy apod.);
- případně další okruhy se zakázkou související.

Předběžná tržní konzultace bude probíhat kolektivní osobní formou dne 31. ledna 2023 od 10:00 v sídle Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12.

Přihlášení dodavatelé se budou předběžné tržní konzultace se zástupci Českého rozhlasu účastnit současně.

Dodavatelé se mohou přihlásit do 27. ledna 2023 do 10:00 hodin.

Pro přihlášení k předběžné tržní konzultaci prosím napište na emailovou adresu petra.baraskova@rozhlas.cz.

Za jednoho dodavatele se předběžné tržní konzultace mohou účastnit max. dvě osoby.

Předem děkuji za Váš případný zájem.

S přátelským pozdravem
Mgr. Petra Barášková
Oddělení veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace