Výzva k předběžným tržním konzultacím - Poskytování služeb elektronických komunikací - datové konektivity a přenosu audiomodulace - pro dočasné rozhlasové přenosy
Datum poslední změny 02.01.2023 14:21:23

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou, u níž zadavatel předpokládá uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, který by pro něj zajišťoval poskytování služeb datové konektivity a přenosu audiomodulace pro dočasné krátkodobé přenosy a další akce konané mimo pevné lokality Českého rozhlasu (tj. zabezpečení technické konektivity např. pro koncerty, bohoslužby, debaty, divadelní představení, přenosy politických akcí atd.) a to kdekoliv na území České republiky.

Zadavatel má v plánu konzultovat zejména následující okruhy či otázky:
- technická specifikace služeb (zejm. oddělitelnost požadovaných služeb od služby WAN datové sítě a Kontribuční sítě mezi stálými lokalitami ČRo, požadavky na kvalitu připojení a přenosů, atd.);
- zamýšlených kritérií technické kvalifikace;
- vybrané zamýšlené obchodní podmínky;
- případně další okruhy se zakázkou související.

V současné době na straně zadavatele probíhají přípravné práce na technické specifikaci k veřejné zakázce, technické kvalifikaci a návrh obchodních podmínek. Zadavatel předpokládá, že před samotným konáním tržních konzultací budou tyto práce ukončeny a následně budou pro účely konzultací s předstihem poskytnuty přihlášeným dodavatelům tak, aby si je tito mohli projít a nastudovat.

Předběžná tržní konzultace bude probíhat kolektivní osobní formou dne 19. ledna 2023 od 10:00 v sídle Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12.

Přihlášení dodavatelé se budou předběžné tržní konzultace se zástupci Českého rozhlasu účastnit současně.

Dodavatelé se mohou přihlásit do 16. ledna 2023 do 10:00 hodin.

Pro přihlášení k předběžné tržní konzultaci prosím napište na emailovou adresu jan.gren@rozhlas.cz.

Za jednoho dodavatele se předběžné tržní konzultace mohou účastnit max. dvě osoby.

Předem děkuji za Váš případný zájem.

Mgr. Jan Greň
Oddělení veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace