Technická specifikace k připravované veřejné zakázce na Syntézu hlasu
Datum poslední změny 10.08.2022 08:58:11

Vážení,

Český rozhlas jako veřejný zadavatel by Vás rád tímto seznámil s hlavními částmi technické specifikace k připravované veřejné zakázce č. j. VZ04/2021 s názvem „Syntéza hlasu – 2. fáze.“

Zadavatel činí tento krok a zpřístupňuje hlavní části technické specifikace veřejnosti, neboť si je vědom složitosti plnění a chce tímto dát možnost všem potencionálním dodavatelům se na veřejnou zakázku připravit.

Veřejná zakázka bude vyhlášena v horizontu několika následujících týdnů.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zveřejněné technické specifikaci se, prosím, obracejte na e-mailovou adresu tomas.vavra@rozhlas.cz.

Případné dotazy budou vypořádány formou písemné předběžné konzultace ve smyslu ustanovení § 33 ZZVZ a jejich obsah bude přidán k zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Děkujeme za spolupráci.

S úctou,
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek Českého rozhlasu

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Syntéza hlasu - Technická specifikace Syntéza hlasu - Technická specifikace Dokument MS Word TS Syntéza hlasu 2. kolo PŘEDBĚŽNÉ ZVEŘEJNĚNÍ.docx 226.79 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace