Výzva k předběžné tržní konzultaci - Prodej komerčního vysílacího času ČRo
Datum poslední změny 14.11.2018 15:16:05

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle § 33 ZZVZ, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou týkající se „prodeje komerčního vysílacího času ČRo“.

Předběžná tržní konzultace bude probíhat kolektivní osobní formou v úterý 4. 12. 2018 v sídle Českého rozhlasu se všemi dodavateli, kteří o ni projeví zájem. Přesný čas konzultace bude ještě upřesněn. Z této konzultace bude dle pravidel ZZVZ vyhotoven písemný protokol.

Mezi hlavní témata předběžné tržní konzultace bude mimo jiné patřit:
• atraktivita reklamy vs. sponzoringu na stanicích ČRo,
• obchodní potencionál jednotlivých stanic ČRo,
• perspektiva spolupráce – systém paušálu + bonusů za dosažené výsledky,
• postavení ČRo na reklamním trhu.

Rádi však také prodiskutujeme i další případné otázky v rámci daného tématu.

Na základě této konzultace také nevylučujeme možnost následných individuálních osobních konzultací.

V případě zájmu o předběžnou tržní konzultaci prosíme o kontaktování na emailovou adresu: tomas.vavra@rozhlas.cz

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace