Výzva k předběžným tržním konzultacím - Syntéza hlasu
Datum poslední změny 13.01.2021 12:41:25

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou, jejímž předmětem plnění bude „syntéza hlasu“.

Předběžná tržní konzultace bude probíhat hromadnou osobní formou a vzhledem k současné celospolečenské situaci pomocí prostředků vzdálené komunikace (online jednání pomocí Google Meetings apod.). Konkrétní termín předběžné tržní konzultace upřesníme po dohodě s konkrétními přihlášenými dodavateli, přičemž jednání bude směřováno na druhou polovinu ledna 2021.

Z jednání bude vyhotoven písemný protokol, který bude zaslán všem dodavatelům k odsouhlasení. Z každého jednání je také pořizován audio (nikoliv video) záznam, který mají k dispozici pouze zaměstnanci Oddělení veřejných zakázek Českého rozhlasu a který slouží k finalizaci protokolu. Tento audio záznam je po odsouhlasení finálního verze protokolu smazán a není součástí spisu veřejné zakázky a není ani nikde uveřejňován.

V rámci předběžných tržních konzultací je za podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník možno vyhradit ze strany dodavatelů obchodní tajemství, a to i v písemném protokolu. Finální odsouhlasená verze protokolu, bez pasáží označených jako obchodní tajemství, je následně zveřejněn na zadavatelském profilu Českého rozhlasu.

V případě zájmu prosíme dodavatele, aby svou účast na předběžných tržních konzultacích přihlásili do středy 20. ledna 2021 na emailové adrese: tomas.vavra@rozhlas.cz

Z technických důvodů na straně zadavatele se za jednoho dodavatele předběžné tržní konzultace mohou účastnit max. dvě osoby.

Oblasti, které bychom v rámci předběžné tržní konzultace s dodavateli rádi probrali:

1. Představení našich cílů (asistent v telefonu mR, předčítání zpráv iR, pomocník při vytváření pořadů - načítání krátkých úseků pro potřeby pořadu, výběr z více hlasů)
2. Zjistit počet potencionálních dodavatelů, pro které je daný projekt zajímavý (zejména s ohledem na nastavení druhu řízení).
3. Zjistit aktuální úroveň vývoje v ČR a možnosti daného relevantního trhu.
4. Zjistit časovou náročnost (odhad) na realizaci projektu.
5. Zjistit technologickou náročnost na realizaci projektu (odhad, je možné mít modul v telefonu?).

Zároveň se taktéž nikterak nebráníme dalším okruhům témat ze strany dodavatelů či vzniklým na základě diskuze.

Děkujeme za váš případný zájem a těšíme se na společné online setkání.

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace