Výzva k předběžným tržním konzultacím - Zajištění propagačních (reklamních) předmětů
Datum poslední změny 10.12.2020 14:19:09

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou, jejímž předmětem plnění bude „Zajištění propagačních (reklamních) předmětů“.
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní dodávka propagačních (reklamních) předmětů dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních logotypů zadavatele na propagační (reklamní) předměty grafikem dodavatele dle požadavků. Dále je předmětem plnění této veřejné zakázky zajištění způsobu a místa dodání, kontrola kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací.
Předběžné tržní konzultace budou probíhat formou kolektivní osobní konzultace všech přihlášených dodavatelů v sídle Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12.
V případě zájmu prosíme dodavatele, aby svou účast na předběžných tržních konzultacích přihlásili do 11. ledna 2021 na emailové adrese: petra.baraskova@rozhlas.cz. Předběžné konzultace proběhnou v následujícím týdnu a konkrétní termín předběžných tržních konzultací bude upřesněn po dohodě s přihlášenými dodavateli, kterým bude zaslána pozvánka s konkrétními informacemi.
V případě, že v době konání předběžné tržní konzultace budou v České republice platit vládní opatření týkající se shromažďování osob k zamezení šíření onemocnění Covid 19 nebo budou taková omezení platná u zadavatele, uskuteční se předběžná tržní konzultace formou videokonference. Videokonference se mohou účastnit pouze registrovaní dodavatelé, kterým bude zaslán link pro přihlášení do videokonferenční místnosti.

Z každého jednání bude vyhotoven písemný protokol, který bude dodavatelům následně zaslán k odsouhlasení.

V rámci předběžných tržních konzultací je za podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, možno vyhradit ze strany dodavatelů obchodní tajemství, a to i v písemném protokolu. Finální odsouhlasená verze protokolu, bez pasáží označených jako obchodní tajemství, je následně zveřejněna na zadavatelském profilu Českého rozhlasu.


Děkujeme za váš případný zájem a těšíme se na společné setkání.

S pozdravem
Mgr. Martina Štěpánková
Oddělení veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace