Výzva k předběžným tržním konzultacím - Nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Datum poslední změny 17.12.2019 09:28:07

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou, jejímž předmětem plnění bude „Nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet“.

Předběžné tržní konzultace budou probíhat v sídle Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12. Konkrétní termíny předběžných tržních konzultací budou vždy upřesněny po dohodě s konkrétním přihlášeným dodavatelem.

Z každého jednání bude vyhotoven písemný protokol, který bude konkrétnímu dodavateli následně zaslán k odsouhlasení. Z každého jednání je také pořizován audio záznam, který mají k dispozici pouze zaměstnanci Oddělení veřejných zakázek Českého rozhlasu a který slouží k finalizaci protokolu. Tento audio záznam je po oboustranném odsouhlasení finálního verze protokolu smazán a není součástí spisu veřejné zakázky a není ani nikde uveřejňován.

V rámci předběžných tržních konzultací je za podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, možno vyhradit ze strany dodavatelů obchodní tajemství, a to i v písemném protokolu. Finální odsouhlasená verze protokolu, bez pasáží označených jako obchodní tajemství, je následně zveřejněna na zadavatelském profilu Českého rozhlasu.

V případě zájmu prosíme dodavatele, aby svou účast na předběžných tržních konzultacích přihlásili do pátku 31. ledna 2020 na emailové adrese: veronika.smejkalova@rozhlas.cz.

Děkujeme za váš případný zájem a těšíme se na společné setkání.

S úctou
Mgr. Veronika Smejkalová
Oddělení veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace