Nákup mediálního prostoru - Protokoly z předběžných tržních konzultací
Datum poslední změny 01.07.2019 11:19:23

Vážení,

dovolujeme si touto cestou v duchu naplnění zásady transparentnosti dle § 6 odst. 1 ZZVZ poskytnout protokoly z předběžných tržních konzultací, které Český rozhlas realizoval na základě veřejné výzvy k připravované veřejné zakázce s názvem "Nákup mediálního prostoru".

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace