Výzva k předběžným tržním konzultacím - Nákup mediálního prostoru
Datum poslední změny 07.04.2019 23:10:35

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle § 33 ZZVZ, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou, která se bude týkat "Nákupu mediálního prostoru".

Předběžné tržní konzultace budou probíhat kolektivní osobní formou v týdnu od 29. dubna 2019 v sídle Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12. Konkrétní termíny budou ještě upřesněny v návaznosti na počet přihlášených dodavatelů.

Přihlášení dodavatelé se budou předběžných tržních konzultací se zástupci Českého rozhlasu účastnit současně v několika skupinách.

Český rozhlas plánuje každou předběžnou tržní konzultaci realizovat s max. 5 dodavateli, aby byla zajištěna efektivita těchto jednání.

Z každého jednání bude vyhotoven písemný protokol, který bude všem dodavatelům následně zaslán k odsouhlasení. V rámci předběžných tržních konzultací je za podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník možno vyhradit ze strany dodavatelů obchodní tajemství.

V případě zájmu prosíme dodavatele, aby svou účast na předběžných tržních konzultacích přihlásili do pondělí 22. dubna 2019 na emailové adrese: tomas.vavra@rozhlas.cz

Za jednoho dodavatele se předběžné tržní konzultace může účastnit max. jedna osoba.

Hlavní témata předběžných tržních konzultací:
- seznámení dodavatelů s koncepcí připravované veřejné zakázky
- seznámení zadavatele s podmínkami na daném relevantní trhu

Další případná témata či otázky mohou být ještě upřesněny spolu s konkrétními termíny předběžných tržních konzultací.

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace