Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ19/2021 - Strategický výzkum značky 2021
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace strategického výzkumu značky - posluchači rádií z hlediska struktury potřeb a emocí - pozice Českého rozhlasu a jeho hlavních stanic v konkurenčním prostředí. Požadovaná metoda realizace je kombinovaný kvantitativní a kvalitativní výzkum online.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.950.000,00 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy o dílo vzešlé z této veřejné zakázky činí 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Bc. Eva Gottová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.08.2021 11:00
Datum zahájení: 09.07.2021 14:30