Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ČRo - Římská 13 - 1. etapa obnovy VZT jednotek
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení díla – První etapa obnovy VZT jednotek v objektu Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2, které zahrnuje demontáž původních VZT jednotek, kompletní dodávku, instalaci a zprovoznění nových VZT jednotek a realizaci veškerých souvisejících přípravných a dokončovacích prací a to vše v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami.

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění ve dne 24. 3. od 10:00 hod., podrobnosti viz Výzva k podání nabídky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Jan Greň
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 06.04.2021 11:00
Datum zahájení: 10.03.2021 12:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):