Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ31/2020 - Zajištění reklamních předmětů vánočního charakteru a reklamních předmětů pro speciální projekty ČRo
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka reklamních předmětů vánočního charakteru a reklamních předmětů pro speciální projety ČRo dle potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních logotypů zadavatele na reklamní předměty grafikem dodavatele dle požadavků. Dále je předmětem plněné této veřejné zakázky zajištění způsobu a místa dodání, kontrola kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. Součástí ceny za zajištění reklamních předmětů jsou také náklady na tisk, polep, gravírování, laser či jinou formu instalace logotypu a vizuálu dle požadavků zadavatele a technických parametrů daného předmětu; včetně dopravy na místo objednatele v rámci ČR.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.300.000 Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky činí 2.150.000,00 Kč (slovy: dva miliony sto padesát tisíc korun českých) bez DPH.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Martina Štěpánková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 24.09.2020 11:00
Datum zahájení: 01.09.2020 14:11
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: