Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR13/2020 - Obnova topného zařízení v objektu ČRo Hradec Králové
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obnova topného zařízení v objektu ČRo Hradec Králové spočívající ve výměně 2 ks stávajících plynových kotlů za 2 ks nových plynových kotlů, ve výměně stávajícího plynového ohřívače vody za nepřímotopný stojatý ohřívač vody, včetně nových rozvodů a armatur, včetně odvodu spalin a přívodu vzduchu, včetně úpravny vody a systému pro doplňování topné vody, včetně odvodu kondenzátu a neutralizace, včetně větrání kotelny, včetně dodávky systému MaR, včetně stavebních úprav prostoru kotelny.

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 4 této Výzvy – Technická specifikace – Projektová dokumentace na obnovu topného zařízení v objektu Českého rozhlasu, Havlíčkova 292, Hradec Králové, zpracované projektantem Ing. Fabiánem, Sokolovská 1753/2a, Hradec Králové, IČ: 13564692.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Eliška Beluhová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.05.2020 11:00
Datum zahájení: 07.05.2020 11:07