Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ12/2020 - Nákup osobních vozidel pro potřeby Českého rozhlasu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění bude dodávka osobních vozidel dle potřeb Českého rozhlasu. Vozidla budou dodána včetně povinné výbavy dle požadavků stanovených platnými právními předpisy ke dni dodání vozidla, (letních a zimních pneumatik na disku a přihlášení do Registru motorových vozidel MHM Praha a dopravy na adresu zadavatele.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozhodná pro určení režimu veřejné zakázky činí 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky činí 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Eliška Beluhová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.05.2020 11:00
Datum zahájení: 03.04.2020 00:00