Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR12/2020 - Smluvní přeprava taxi pro Český rozhlas
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění přepravy osob (zaměstnanců a hostů Českého rozhlasu), případně jejich osobních zavazadel.

Tím se rozumí přistavení vozidla na vyžádanou adresu a přeprava osob a případně zavazadel na určené místo dle požadavku přepravované osoby.

Detailní specifikace služeb je uvedena v příloze č. 4 - Technická specifikace výzvy k podání nabídky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.04.2020 14:00
Datum zahájení: 08.04.2020 15:03