Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ19/2019 - Zajištění tiskových služeb
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb dle aktuálních potřeb zadavatele.
V tomto zadávacím řízení bude uzavřena rámcová dohoda podle ustanovení § 131 ZZVZ na dobu 4 let (resp. 48 měsíců od účinnosti dohody) se dvěma až deseti vybranými dodavateli, kteří podají nabídku v tomto zadávacím řízení a na základě provedeného hodnocení se umístí na 1. až 10. místě. Bude-li v zadávacím řízení méně jak 10 účastníků, uzavře zadavatel rámcovou dohodu se všemi účastníky, kteří prokážou splnění požadované kvalifikace a veškerých požadavků stanovených zákonem či zadavatelem v této ZD, nejméně však se dvěma.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Eliška Beluhová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.10.2019 11:00
Datum zahájení: 29.08.2019 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: