Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ03/2019 - Podpora, údržba, servis, rozvoj a vývoj is-USYS.net
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je podpora, údržba, servis, rozvoj a vývoj počítačového programu is-USYS.net, který Český rozhlas využívá pro správu, výběr a vymáhání rozhlasových poplatků v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací.

Podrobný popis plnění je uveden v Příloze č. 5 – Technická specifikace zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 01.04.2019 12:00
Datum pro předběžné nabídky: 06.05.2019 12:00
Datum předložení nabídky: 17.06.2019 12:00
Datum zahájení: 28.02.2019 02:04
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: