Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR08/2019 - Repase studiových dveří
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je repase 11 ks studiových dveří se zvýšením neprůzvučnosti ve 2. patře budovy B na adrese Římská 13, Praha 2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy o dílo vzešlá z této veřejné zakázky činí 1.100.000,- Kč (slovy: jeden milion sto tisíc korun českých) bez DPH.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Martina Štěpánková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.06.2019 11:00
Datum zahájení: 28.05.2019 13:22