Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR05/2019 - Nákup mobilních telefonů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup mobilních telefonů pro Český rozhlas.

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a nejvýše třemi uchazeči, kteří podají nabídku a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 3. místě. V případě, že budou hodnoceny méně než 3 nabídky, bude rámcová smlouva uzavřena se všemi uchazeči (minimálně však se dvěma), jejichž nabídky budou hodnoceny a které splní veškeré kvalifikační požadavky.

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Eliška Beluhová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.04.2019 11:00
Datum zahájení: 21.03.2019 11:24
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: