Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ36/2018 - ČRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je II. etapa rekonstrukce budovy ČRo Brno, na adrese Beethovenova 25/4, 657 42 Brno, která zahrnuje zejména rekonstrukci hlavního schodiště, výtahu, toalet, systému ústředního vytápění a část elektroinstalace objektu ČRo Brno ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby, jež v prosinci 2017 zpracoval Ing. arch. Klement Miloš, Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesná, (dokumentace k provedení stavby tvoří přílohu č. 6 této Zadávací dokumentace) s respektováním podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů státní správy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Klára Surovcová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 12.02.2019 11:00
Datum zahájení: 14.01.2019 09:26
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: