Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ15/2018 - II - Analytika vysílání
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodání systému pro zvukovou analýzu včetně podpory, který rozpracovává vysílání / zvukový záznam na úseky, jež identifikuje, označuje, přiřadí práva k užívání tak, aby bylo možné k jednotlivým úsekům přistupovat napřímo.

Vybraný dodavatel zajistí podporu a vývoj systému po dobu trvání této zakázky. Podrobný popis plnění (projektu) je uveden v příloze č. 6 – Technická specifikace Zadávací dokumentace.

Předmětem této zakázky není analytika mluveného slova. Zadavatel analytiku mluveného slova plánuje realizovat v rámci jiné veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.01.2019 11:00
Datum zahájení: 06.12.2018 12:00