Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR38/2018 - Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance ČRo
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je povinnost dodavatele poskytovat zaměstnancům Českého rozhlasu pracovnělékařské služby ve smyslu § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, jakož i další sjednané lékařské služby.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.495.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota rámcové dohody vzešlé z této veřejné zakázky činí 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých) bez DPH.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Bc. Eva Gottová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.12.2018 10:00
Datum zahájení: 20.11.2018 08:35