Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ06/2018 - ČRo Vinohradská - přestavba 2 prodejních jednotek na rozhlasovou kavárnu „on-air“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Přestavba nebytových prostorů stávajících prodejních jednotek řešené nemovitosti na rozhlasovou kavárnu dle dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností CMC architects a.s., Jankovcova 49, 170 00 Praha 7 v říjnu 2018 pod zakázkovým číslem 344, s respektováním podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Z této rozhlasové kavárny bude provozováno občasné rozhlasové vysílání a její prostor bude sloužit i pro účely pořádání kulturních a společenských akcí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Bc. Eva Gottová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 10.12.2018 11:00
Datum zahájení: 08.11.2018 11:00