Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ29/2018 - Monitoring ICT prostředí Českého rozhlasu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je Monitorovací systém k identifikaci, korelaci a vyhodnocení incidentů z oblastí:
- dostupnost a funkčnost IT infrastruktury,
- bezpečnost vnitřní i vnější sítě,
- přístup ke strukturovaným a nestrukturovaným datům
- využití sítě IT

Etapy veřejné zakázky

Etapa 1 VZ: Zahájení projektu
Předmětem této etapy veřejné zakázky je vypracování implementačních cílů, integrovaných platforem a harmonogramu a dodávka SW řešení bezpečnostního monitoringu a SW pro monitoring databázových aktivit dle technických požadavků v Příloze č. 4 této Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), včetně podpory výrobce na 3 roky a akceptace 1. etapy.

Etapa 2 VZ: Implementace
Předmětem této etapy veřejné zakázky je vlastní implementace v prostředí zadavatele a akceptace implementace 2. etapy.

Etapa 3 VZ: Provoz a podpora řešení
Předmětem této etapy veřejné zakázky je technická podpora a údržba

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 4 – Technická specifikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Eliška Beluhová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 26.11.2018 11:00
Datum zahájení: 06.11.2018 17:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: