Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ12/2018 - Nábytek pro Český rozhlas
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodání nábytku, který zadavatel není schopen předem taxativně definovat (atyp nebo specifický nábytek) včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků nábytku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6.300.000,- Kč (slovy: šest milionů tři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota rámcové dohody vzešlé z této veřejné zakázky činí 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel zvolil daný režim a celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky z důvodu sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Kontakt: Bc. Eva Gottová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.07.2018 11:00
Datum zahájení: 30.05.2018 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: