Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR37/2017 - Komplexní řešení hromadné korespondence – hybridní pošta
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je komplexní řešení hromadné korespondence pro odesílání zásilek oddělení rozhlasových poplatků ČRo. Celkový předpokládaný počet vyhotovených zásilek za období trvání této smlouvy je do 700 tisíc kusů.

Služba zahrnuje tisk dokumentů dle předaných dat zadavatele, kompletaci, obálkování, vyhotovení podacích archů, zajištění přepravy zásilek zadavateli k ofrankování, následné vyzvednutí a předání ofrankovaných zásilek držiteli poštovní licence k odeslání. Služba rovněž zahrnuje zajištění sběru dodejek a nedoručitelných zásilek (P.O.BOX), jejich skenování a předání zadavateli a zpracování vyhodnocení doručitelnosti odeslaných zásilek.

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 3 – Technická specifikace této Výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.01.2018 11:00
Datum zahájení: 27.12.2017 09:02