Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ18/2017 - Dodávání vizuálního obsahu na webové stránky Českého rozhlasu - část 1. a část 3.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je v části 1. dodávání aktuálních zpravodajských fotografií z domova i ze světa, v části 2. dodávání zpravodajských fotografií ze světa a pro část 3. dodávání editoriálních a ilustračních fotografií.

V tomto zadávacím řízení budou v každé části této veřejné zakázky uzavřeny smlouvy na poskytování služeb na dobu 3 let, vždy s jedním dodavatelem, který podá v dané části nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení a na základě provedeného hodnocení se umístí v dané části na 1. místě.

Dodavatel je oprávněn podat v rámci tohoto zadávacího řízení pouze jednu nabídku, přičemž je oprávněn podat nabídku pouze do jedné z jeho částí. Pokud dodavatel podá jednu nabídku, která svým obsahem bude nabídkou do více části, či více nabídek do více části tohoto zadávacího řízení, bude to bráno jako nerespektování a porušení zadávacích podmínek, což bude důvodem pro jeho vyloučení z další účasti na tomto zadávacím řízení.

Z důvodu rozdílnosti termínů pro podání nabídek v jednotlivých částech veřejné zakázky, zadavatel upozorňuje, že část 2. je na zadavatelském profilu zveřejněna jako samostatná zakázka.

Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byl termín pro podání nabídek v části 1. a části 2. veřejné zakázky posunut na středu 15.11.2017 ve 13: hodin.

Pro část 2. zůstává termín pro podání nabídek na úterý 28.11.2017 v 11:00 hodin.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.11.2017 13:00
Datum zahájení: 24.10.2017 18:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: