Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR64/2014 - Povinné školení řidičů služebních vozidel
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na zajištění povinného školení řidičů referentských vozidel dle zákona č. 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., zákona č. 111/1994 Sb., a zákona č. 247/2000 Sb., a řidičů z profese, včetně poskytování elektronického proškolení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: renata.klabikova@rozhlas.cz
jaroslava.pokorna@rozhlas.cz
vera.smejkalova@rozhlas.cz
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05. 12. 2014 15:00
Počátek běhu lhůt: 26. 11. 2014