Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ033/2014 - Dodávání kancelářských a hygienických potřeb pro Český rozhlas
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je průběžné dodávání kancelářských a hygienických potřeb pro všechny divize zadavatele včetně regionálních studií zadavatele na území celé České republiky na základě uzavřené rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a 1 uchazečem.
Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 2 let s vybraným uchazečem, který podal nabídku a na základě provedeného hodnocení podle zadávací dokumentace se umístí na 1. místě. Předpokládaná maximální celková cena za předmět plnění rámcové smlouvy nepřesáhne částku 7.000.000,-Kč (slovy: sedm milionů korun českých) bez DPH za celou dobu trvání rámcové smlouvy. Zadavatel bude provádět čerpání podle svých potřeb a není povinen vyčerpat celou částku.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27. 11. 2014 10:00
Počátek běhu lhůt: 25. 09. 2014